Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Zarządzanie zespołem pracowników

Szkolenia
Szkolenie z zarządzania i umiejętności osobiste
Zarządzanie zespołem pracowników

TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie zespołem pracowników
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia odpowiemy na następujące pytania:

 • Jak organizować pracę i umiejętnie współpracować z zespołem
 • Jak tworzyć zespół pamiętając o indywidualności i rozwoju zawodowym poszczególnych pracowników?
 • Jak skutecznie delegować zadania i obowiązki?
 • Jak wprowadzić i usprawnić współpracę pomiędzy zespołami?
 • Jak efektywnie motywować i dyscyplinować pracowników?
 • Jak skutecznie porozumiewać się i rozwiązywać sytuacje konfliktowe?li>

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe/gry aktywne
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról i scenek/drama stosowana
 • Case studies
 • Dyskusje moderowane/problemowe/debata/burza mózgów

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Profil skutecznego menedżera
 • Dlaczego budowa skutecznego, zgranego zespołu jest taka trudna
 • Planowanie i organizacja pracy własnej i całego zespołu
 • Realizacja budżetu zadaniowego
 • Sztuka doboru priorytetów a praca zespołowa
 • Umiejętności komunikacyjne – podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej wpływ na pracę zespołu
 • Delegowanie zadań i obowiązków jako narzędzie w zarządzaniu zespołem
 • Kontrola i rozliczanie z delegowanych zadań i obowiązków
 • Skuteczne reagowanie, zapobieganie powstawaniu oraz rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych w zespole
 • Motywacja w zespole – jak zwiększyć efektywność i lojalność pracowników?
 • Motywacja a potrzeby jednostki
 • Płacowe i pozapłacowe rodzaje środków motywacyjnych

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)