Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Zarządzanie zmianą. Jak skutecznie komunikować zmiany w organizacji?

Szkolenia
Szkolenie z zarządzania i umiejętności osobiste
Zarządzanie zmianą. Jak skutecznie komunikować zmiany w organizacji?

TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie zmianą. Jak skutecznie komunikować zmiany w organizacji?
TERMIN SZKOLENIA: Do ustalenia – zapytaj nas o termin
CENA: 800 zł + 23% VAT

CELE SZKOLENIA:

 • Zrozumienie zasad rządzących wprowadzaniem zmian w organizacji i czynników, które wpływają na sukces wprowadzanych przedsięwzięć
 • Zrozumienie roli komunikowania się w procesie zmian i nabycie umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji
 • Poznanie emocjonalnych aspektów zmian – typologii, przyczyn i sposobów radzenia sobie z ich negatywnymi aspektami
 • Identyfikacja indywidualnych, sytuacyjnych nastawień do zmian

METODYKA PROWADZENIA SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe/gry aktywne
 • Symulacje
 • Odgrywanie ról i scenek/drama stosowana
 • Case studies
 • Dyskusje moderowane/problemowe/debata/burza mózgów

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Model zarządzania zmianą – dlaczego warto zrozumieć zmiany jakie wokół nas zachodzą?
 • Procesy komunikowania się w organizacji w procesie zmian
 • Metody przezwyciężania oporu wobec zmian w procesie komunikacji
 • Techniki motywacyjne – jak motywować do zmian?
 • Rola lidera w procesie komunikowania zmiany

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

 • Przygotowanie merytoryczne oraz przeprowadzenie szkolenia
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej posiadającej duże praktyczne doświadczenie w/w zagadnieniu
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Wsparcie poszkoleniowe w formie elektronicznych konsultacji z Trenerem w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia
 • Wyposażoną salę szkoleniową z cateringiem (dwie przerwy kawowe i lunch)