Eksperci IT - specjalizujący się w optymalizowaniu działania serwerów: WebSphere & WebLogic

Monitoring aplikacji i systemów IT

Nasze usługi
Monitoring aplikacji i systemów IT

java_monitoring_weblogic_websphere

Java Monitoring

Nasze rozwiązanie pozwala monitorować w trybie „real-time” wydajność aplikacji zbudowanych na bazie różnych serwerów JEE, np. WebLogic, WebSphere, JBoss, Tomcat, Glassfish.

NET_monitoring_IIS_Azure

.NET Monitoring

Dostarczamy narzędzia do monitorowania aplikacji zbudowanych w technologii .NET włączając w to monitoring Microsoft Internet Information Services – IIS oraz Windows Azure.

PHP_monitoring

PHP Monitoring

Nasze rozwiązanie dla PHP, podobnie jak dla technologii .NET i Java umożliwia analizę i lokalizację problemów wydajnościowych do poziomu pojedynczej linii kodu.

DB_monitoring-Oracle-DB2-MySQL-PostgresDatabase Monitoring

Identyfikujemy problemy wydajnościowe, zbieramy szczegółowe dane tworząc historię wydajności monitorowanego środowiska umożliwiając szybką diagnozę i rozwiązanie problemów – wszystko bezpośrednio na środowisku produkcyjnym z obciążeniem poniżej 1%

Nasze narzędzie wspiera DB2, Oracle, Microsoft SQL Server, Postgres i MySQL, wszystko monitorowane jest poprzez instalację jednego rozwiązania. Nie ma potrzeby instalować osobnych produktów dla każdej bazy – to podejście upraszcza proces monitoringu ale również samo utrzymanie systemu.

Monitoring_SOASOA Monitoring

To skuteczne narzędzie do monitorowania i zarządzania złożonością oraz SLA twojego środowiska SOA.

Monitoring Aplikacji w Chmurze

CloudComputing_monitoring

Nasze rozwiązanie pozwala monitorować dowolne aplikacje dostarczane w chmurze, niezależnie czy jest to chmura prywatna czy publiczna i jak często aplikacja jest przenoszona pomiędzy nimi – my zapewnimy twojej aplikacji odpowiedni monitoring wydajności, co pozwoli tobie odpowiednio zarządzać pojemnością chmury.

monitoring_srodowiska_qa-dev-prodDla Programistów i zespołów QA

Rozbudowana funkcjonalność naszego narzędzia wykorzystywana jest zarówno przez programistów, zespoły QA czy produkcję do diagnozowania i monitorowania wydajności.

Monitoring_NoSQL-ehcacheBig Data Monitoring

Zapewnia kompleksowe wsparcie dla wiodących technologii NoSQL i Distributed Caching.

monitoring_ios_androidMonitoring urządzeń mobilnych – Android oraz iOS

Umożliwia monitoring urządzeń mobilnych z systemem Android oraz iOS.

Zastosowanie:

 • Apache Tomcat 5.0,6.x,7.x
 • Adobe Coldfusion 8.x,9.x
 • Active MQ 5.x
 • Applets
 • AWT/Swing/RCP
 • BlazeDS
 • EJB 2.x, 3.x
 • Fiorano MQ
 • GlassFish v2, v3
 • Hibernate
 • JBoss 4.x, 5.x
 • JBoss MQ 4.x, 5.x
 • Jetty 6.x, 7.x
 • JMS Message Listeners 1.x
 • JMS 6.1+, 7.x
 • JSF
 • MQ Series 6.x, 7.x
 • Oracle 10.3.0, 10.0.2
 • Oracle AQ-JMS
 • Oracle Coherence
 • Open MQ
 • OSGi Infrastructure
 • Resin
 • Sharepoint
 • Solr
 • Spring Beans 2.0.x, 2.5
 • Struts 1.x
 • Servlets 2.x
 • Struts Action 1.x, 2.x
 • Tapestry
 • Tibco RV
 • WebSphere 6.1+, 7.x
 • WebLogic 9.x, 10.
 • WebMethods
 • Weblogic Embedded JMS 9.x, 10.x
 • Wicket